TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Item Type | Date | Language
Number of items: 11.

Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Raja, Kiran ; Kirchbuchner, Florian ; Kuijper, Arjan (2022):
Template-Driven Knowledge Distillation for Compact and Accurate Periocular Biometrics Deep-Learning Models. (Publisher's Version)
In: Sensors, 22 (5), MDPI, e-ISSN 1424-8220,
DOI: 10.26083/tuprints-00021119,
[Article]

Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Kolf, Jan Niklas ; Raja, Kiran ; Kirchbuchner, Florian ; Ramachandra, Raghavendra ; Kuijper, Arjan ; Fang, Pengcheng ; Zhang, Chao ; Wang, Fei ; Montero, David ; Aginako, Naiara ; Sierra, Basilio ; Nieto, Marcos ; Erakin, Mustafa Ekrem ; Demir, Ugur ; Ekenel, Hazim Kemal ; Kataoka, Asaki ; Ichikawa, Kohei ; Kubo, Shizuma ; Zhang, Jie ; He, Mingjie ; Han, Dan ; Shan, Shiguang ; Grm, Klemen ; Struc, Vitomir ; Seneviratne, Sachith ; Kasthuriarachchi, Nuran ; Rasnayaka, Sanka ; Neto, Pedro C. ; Sequeira, Ana F. ; Pinto, Joao Ribeiro ; Saffari, Mohsen ; Cardoso, Jaime S. (2021):
MFR 2021: Masked Face Recognition Competition.
IEEE, 2021 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), virtual Conference, 04.-07.08.2021, ISBN 978-1-6654-3780-6,
DOI: 10.1109/IJCB52358.2021.9484337,
[Conference or Workshop Item]

Wang, Caiyong ; Wang, Yunlong ; Zhang, Kunbo ; Muhammad, Jawad ; Lu, Tianhao ; Zhang, Qi ; Tian, Qichuan ; He, Zhaofeng ; Sun, Zhenan ; Zhang, Yiwen ; Liu, Tianbao ; Yang, Wei ; Wu, Dongliang ; Liu, Yingfeng ; Zhou, Ruiye ; Wu, Huihai ; Zhang, Hao ; Wang, Junbao ; Wang, Jiayi ; Xiong, Wantong ; Shi, Xueyu ; Zeng, Shao ; Li, Peihua ; Sun, Haodong ; Wang, Jing ; Zhang, Jiale ; Wang, Qi ; Wu, Huijie ; Zhang, Xinhui ; Li, Haiqing ; Chen, Yu ; Chen, Liang ; Zhang, Menghan ; Sun, Ye ; Zhou, Zhiyong ; Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Kuijper, Arjan ; Tapia, Juan ; Valenzuela, Andres ; Busch, Christoph ; Gupta, Gourav ; Raja, Kiran ; Wu, Xi ; Li, Xiaojie ; Yang, Jingfu ; Jing, Hongyan ; Wang, Xin ; Kong, Bin ; Yin, Youbing ; Song, Qi ; Lyu, Siwei ; Hu, Shu ; Premk, Leon ; Vitek, Matej ; Struc, Vitomir ; Peer, Peter ; Khiarak, Jalil Nourmohammadi ; Jaryani, Farhang ; Nasab, Samaneh Salehi ; Moafinejad, Seyed Naeim ; Amini, Yasin ; Noshad, Morteza (2021):
NIR Iris Challenge Evaluation in Non-cooperative Environments: Segmentation and Localization.
IEEE, 2021 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), virtual Conference, 04.-07.08.2021, ISBN 978-1-6654-3780-6,
DOI: 10.1109/IJCB52358.2021.9484336,
[Conference or Workshop Item]

Damer, Naser ; Raja, Kiran ; Süßmilch, Marius ; Venkatesh, Sushma ; Boutros, Fadi ; Fang, Meiling ; Kirchbuchner, Florian ; Ramachandra, Raghavendra ; Kuijper, Arjan (2021):
ReGenMorph: Visibly Realistic GAN Generated Face Morphing Attacks by Attack Re-generation.
In: Lecture Notes in Computer Science, 13017, In: Advances in Visual Computing, pp. 251-264,
Springer, 16th International Symposium on Visual Computing, virtual Conference, 04.-06.10.2021, ISSN 0302-9743, ISBN 978-3-030-90438-8,
DOI: 10.1007/978-3-030-90439-5_20,
[Conference or Workshop Item]

Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Raja, Kiran ; Ramachandra, Raghavendra ; Kirchbuchner, Florian ; Kuijper, Arjan (2020):
Iris and periocular biometrics for head mounted displays: Segmentation, recognition, and synthetic data generation.
In: Image and Vision Computing, 104, pp. 1-24. Elsevier ScienceDirect, ISSN 02628856,
DOI: 10.1016/j.imavis.2020.104007,
[Article]

Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Raja, Kiran ; Ramachandra, Raghavendra ; Kirchbuchner, Florian ; Kuijper, Arjan (2020):
Fusing Iris and Periocular Region for User Verification in Head Mounted Displays.
pp. 1-8, IEEE, 23rd International Conference on Information Fusion (FUSION 2020), virtual Conference, 06.-09.07., ISBN 978-1-7281-6830-2,
DOI: 10.23919/FUSION45008.2020.9190282,
[Conference or Workshop Item]

Venkatesh, Sushma ; Zhang, Haoyu ; Ramachandra, Raghavendra ; Raja, Kiran ; Damer, Naser ; Busch, Christoph (2020):
Can GAN Generated Morphs Threaten Face Recognition Systems Equally as Landmark Based Morphs? - Vulnerability and Detection.
In: 2020 8th International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF), pp. 1-6,
Los Alamitos, Calif., Porto, Portugal, 29-30 April 2020, DOI: 10.1109/IWBF49977.2020.9107970,
[Conference or Workshop Item]

Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Fang, Meiling ; Raja, Kiran ; Kirchbuchner, Florian ; Kuijper, Arjan (2020):
Compact Models for Periocular Verification Through Knowledge Distillation.
pp. 291-298, 19th International Conference of the Biometrics Special Interest Group (BIOSIG 2020), virtual Conference, 16.-18.09., ISBN 978-3-88579-700-5,
[Conference or Workshop Item]

Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Raja, Kiran ; Ramachandra, Raghavendra ; Kirchbuchner, Florian ; Kuijper, Arjan (2020):
On Benchmarking Iris Recognition within a Head-mounted Display for AR/VR Applications.
IEEE, 2020 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), virtual Conference, 28.09.-01.10.2020, ISBN 978-1-7281-9186-7,
DOI: 10.1109/IJCB48548.2020.9304919,
[Conference or Workshop Item]

Boutros, Fadi ; Damer, Naser ; Raja, Kiran ; Ramachandra, Raghavendra ; Kirchbuchner, Florian ; Kuijper, Arjan (2020):
Periocular Biometrics in Head-Mounted Displays: A Sample Selection Approach for Better Recognition.
In: 2020 8th International Workshop on Biometrics and Forensics (IWBF), pp. 1-6,
Los Alamitos, Calif., Porto, Portugal, 29-30 April 2020, DOI: 10.1109/IWBF49977.2020.9107939,
[Conference or Workshop Item]

Raja, Kiran ; Damer, Naser ; Ramachandra, Raghavendra ; Boutros, Fadi ; Busch, Christoph (2019):
Cross-Spectral Periocular Recognition by Cascaded Spectral Image Transformation.
pp. 1-7, 2019 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), Abu Dhabi, United Arab Emirates, 09.-10. Dec., 2019, DOI: 10.1109/IST48021.2019.9010520,
[Conference or Workshop Item]

This list was generated on Sat Jan 28 04:18:17 2023 CET.