TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Browse by Person

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: No Grouping | Item Type | Date | Language
Number of items: 17.

Zhang, Mao-Hua ; Shen, Chen ; Zhao, Changhao ; Dai, Mian ; Yao, Fang-Zhou ; Wu, Bo ; Ma, Jina ; Nan, Hu ; Wang, Dawei ; Yuan, Qibin ; Silva, Lucas Lemos da ; Fulanovic, Lovro ; Schöckel, Alexander ; Liu, Peitao ; Zhang, Hongbin ; Li, Jing-Feng ; Wang, Ke ; Rödel, Jürgen ; Hinterstein, Manuel (2022):
Deciphering the phase transition-induced ultrahigh piezoresponse in (K,Na)NbO3-based piezoceramics.
In: Nature communications, 13, ISSN 2041-1723,
DOI: 10.1038/s41467-022-31158-x,
[Article]

Zhang, Mao-Hua ; Zhang, Qinghua ; Yu, Tingting ; Li, Geng ; Thong, Hao-Cheng ; Peng, Li-Yeng ; Liu, Lisha ; Ma, Jing ; Shen, Yang ; Shen, Zhijian ; Daniels, John E. ; Gu, Lin ; Han, Bing ; Chen, Long-Qing ; Li, Jing-Feng ; Li, Fei ; Wang, Ke (2021):
Enhanced electric-field-induced strains in (K,Na)NbO3 piezoelectrics from heterogeneous structures.
In: Materials Today, 46, pp. 44-53. Elsevier, ISSN 1369-7021,
DOI: 10.1016/j.mattod.2021.02.002,
[Article]

Zhang, Mao-Hua ; Liu, Yi-Xuan ; Wang, Ke ; Koruza, Jurij ; Schultheiß, Jan (2020):
Origin of high electromechanical properties in (K,Na)NbO3-based lead-free piezoelectrics modified with BaZrO3.
In: Physical Review Materials, 4 (6), pp. 064407. American Physical Society, ISSN 2475-9953,
DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.4.064407,
[Article]

Zhang, Haibo ; Ma, Weigang ; Xie, Bing ; Zhang, Ling ; Dong, Shuxaing ; Fan, Pengyuan ; Wang, Ke ; Koruza, Jurij ; Rödel, Jürgen (2019):
(Na1/2Bi1/2)TiO3‐based lead‐free co‐fired multilayer actuators with large strain and high fatigue resistance.
In: Journal of the American Ceramic Society, 2019 (102), pp. 6147-6155. Wiley, ISSN 00027820,
DOI: 10.1111/jace.16499,
[Article]

Li, Yingwei ; Liu, Yixuan ; Öchsner, Paul-Erich ; Isaia, Daniel ; Zhang, Yichi ; Wang, Ke ; Webber, Kyle G. ; Li, Jing-Feng ; Rödel, Jürgen (2019):
Temperature dependent fracture toughness of KNN-based lead-free piezoelectric ceramics.
In: Acta Materialia, 2019 (174), pp. 369-378. Elsevier Science Publishing, ISSN 13596454,
DOI: 10.1016/j.actamat.2019.05.060,
[Article]

Zhang, Haibo ; Zhu, Yiwei ; Fan, Pengyuan ; Marwat, Moshsin Ali ; Ma, Weigang ; Liu, Kai ; Liu, Hongming ; Xie, Bing ; Wang, Ke ; Koruza, Jurij (2018):
Temperature-insensitive electric-field-induced strain and enhanced piezoelectric properties of <001> textured (K,Na)NbO3-based leadfree piezoceramics.
In: Acta Materialia, 156, pp. 389-398. Elsevier, ISSN 13596454,
DOI: 10.1016/j.actamat.2018.07.005,
[Article]

Koruza, Jurij ; Bell, Andrew J. ; Frömling, Till ; Webber, Kyle G. ; Wang, Ke ; Rödel, Jürgen (2018):
Requirements for the transfer of lead-free piezoceramics into application.
In: Journal of Materiomics, 4, pp. 13-26. Elsevier, DOI: 10.1016/j.jmat.2018.02.001,
[Article]

Wang, Ke ; Yao, Fang-Zhou ; Koruza, Jurij ; Cheng, Li-Qian ; Schader, Florian H. ; Zhang, Mao-Hua ; Rödel, Jürgen ; Li, Jing-Feng ; Webber, Kyle G. (2017):
Electromechanical properties of CaZrO3 modified (K,Na)NbO3- based lead-free piezoceramics under uniaxial stress conditions.
In: Journal of the American Ceramic Society, 100 (5), pp. 2116-2122. ISSN 0002-7820,
[Article]

Huan, Yu ; Wang, Xiaohui ; Koruza, Jurij ; Wang, Ke ; Webber, Kyle G. ; Hao, Yanan ; Li, Longtu (2016):
Inverted electro-mechanical behaviour induced by the irreversible domain configuration transformation in (K,Na)NbO3-based ceramics.
In: Scientific Reports, 6 (22053), Nature Publ. Group, ISSN 2045-2322,
[Article]

Malič, Barbara ; Koruza, Jurij ; Hreščak, Jitka ; Bernarding, Janez ; Wang, Ke ; Fisher, John G. ; Benčan, Andreja (2015):
Sintering of Lead-Free Piezoelectric Sodium Potassium Niobate Ceramics.
In: Materials, 8 (12), pp. 8117-8146. MDPI Publishing, ISSN 1996-1944,
DOI: 10.3390/ma8125449,
[Article]

Wang, Ruiping ; Wang, Ke ; Yao, Fangzhou ; Li, Jing-Feng ; Schader, Florian H. ; Webber, Kyle G. ; Jo, Wook ; Rödel, Jürgen (2015):
Temperature Stability of Lead-Free Niobate Piezoceramics with Engineered Morphotropic Phase Boundary.
In: Journal of the American Ceramic Society, 98 (7), pp. 2177-2182. ISSN 00027820,
[Article]

Gobeljic, Danka ; Shvartsman, Vladimir V. ; Wang, Ke ; Yao, Fangzhou ; Li, Jing-Feng ; Jo, Wook ; Rdel, Jrgen ; Lupascu, Doru C. (2014):
Temperature dependence of the local piezoresponse in (K,Na)NbO3-based ceramics with large electromechanical strain.
In: Journal of Applied Physics, 116 (6), pp. 066811(1-5). ISSN 0021-8979,
[Article]

Yao, Fang-Zhou ; Patterson, Eric A. ; Wang, Ke ; Jo, Wook ; Rödel, Jürgen ; Li, Jing-Feng (2014):
Enhanced bipolar fatigue resistance in CaZrO3-modified (K,Na)NbO3 lead-free piezoceramics.
In: Applied Physics Letters, 104 (24), pp. 242912(1-5). ISSN 0003-6951,
[Article]

Zhang, Hailong ; Jo, Wook ; Wang, Ke ; Webber, Kyle G. (2014):
Compositional dependence of dielectric and ferroelectric properties in BiFeO3–BaTiO3 solid solutions.
In: Ceramics International, 40 (3), pp. 4759-4765. ISSN 02728842,
[Article]

Yao, Fang-Zhou ; Glaum, Julia ; Wang, Ke ; Jo, Wook ; Rdel, Jrgen ; Li, Jing-Feng (2013):
Fatigue-free unipolar strain behavior in CaZrO3 and MnO2 co-modified (K,Na)NbO3-based lead-free piezoceramics.
In: Applied Physics Letters, 103 (19), pp. 192907(1-4). ISSN 00036951,
[Article]

Wang, Ke ; Hussain, Ali ; Jo, Wook ; Rdel, Jrgen (2012):
Temperature-Dependent Properties of (Bi1/2Na1/2)TiO3-(Bi1/2K1/2)TiO3-SrTiO3 Lead-Free Piezoceramics.
In: Journal of the American Ceramic Society, 95 (7), pp. 2241-2247. ISSN 00027820,
[Article]

Jo, Wook ; Dittmer, Robert ; Acosta, Matias ; Zang, Jiadong ; Groh, Claudia ; Sapper, Eva ; Wang, Ke ; Rödel, Jürgen (2012):
Giant electric-field-induced strains in lead-free ceramics for actuator applications – status and perspective.
In: Journal of Electroceramics, ISSN 1385-3449,
[Article]

This list was generated on Tue Sep 27 04:11:02 2022 CEST.