TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Plurilinguale Kompetenz : eine didaktische Begriffsbestimmung für die internationale Geschäftskommunikation

Henning, Ute ; Schlabach, Joachim
Merkelbach, Chris ; Sablotny, Manfred (eds.) (2018):
Plurilinguale Kompetenz : eine didaktische Begriffsbestimmung für die internationale Geschäftskommunikation.
In: Darmstädter Vielfalt in der Linguistik. 10 Jahre Fachgebiet Sprachwissenschaft – Mehrsprachigkeit, pp. 99-130, Baltmannsweiler, Schneider Verlag Hohengehren, [Book Section]

Abstract

Im Mittelpunkt stehen zwei für die Mehrsprachigkeitsdidaktik wichtige Begriffe zur Beschreibung der kommunikativen Kompetenz von Mehrsprachigen. Zunächst werden Entwicklung und Rezeption des Begriffs multi-competence nachgezeichnet und seine Anwendbarkeit für die Fremdsprachendidaktik eingeschätzt. Der zweite Begriff plurilinguale Kompetenz bezieht sich als fremdsprachendidaktischer Begriff auf die Angewandte Linguistik und die Erforschung der internationalen Geschäftskommunikation, und basiert auf einer mehrsprachig und interdisziplinär ausgerichteten Sprachenbedarfsanalyse an der Turku School of Economics (TSE) in Finnland. Konkret wird die faktische Mehrsprachigkeit in der internationalen Geschäftskommunikation aus didaktischer Perspektive beleuchtet. Basierend auf der Sprachenbedarfsanalyse an der TSE wird davon ausgegangen, dass effiziente mehrsprachige Kommunikation in international agierenden Unternehmen durch verschiedene plurilinguale Aktivitäten ermöglicht wird. Dazu gehören die abwechselnde Nutzung einer Anzahl von Sprachen (Sprachenwechsel und Codeswitching), funktionales Übersetzen zwischen Sprachen (Sprachmitteln) und die Nutzung vorhandener Sprachenkenntnisse für das Verstehen zuvor nicht gelernter Sprachen (Transfer); diese bilden den Kern des Begriffs plurilinguale Kompetenz. Der Begriff ist ausgerichtet auf die Lehr-Lernbedingungen in der Wirtschaftsausbildung.

Item Type: Book Section
Erschienen: 2018
Editors: Merkelbach, Chris ; Sablotny, Manfred
Creators: Henning, Ute ; Schlabach, Joachim
Title: Plurilinguale Kompetenz : eine didaktische Begriffsbestimmung für die internationale Geschäftskommunikation
Language: German
Abstract:

Im Mittelpunkt stehen zwei für die Mehrsprachigkeitsdidaktik wichtige Begriffe zur Beschreibung der kommunikativen Kompetenz von Mehrsprachigen. Zunächst werden Entwicklung und Rezeption des Begriffs multi-competence nachgezeichnet und seine Anwendbarkeit für die Fremdsprachendidaktik eingeschätzt. Der zweite Begriff plurilinguale Kompetenz bezieht sich als fremdsprachendidaktischer Begriff auf die Angewandte Linguistik und die Erforschung der internationalen Geschäftskommunikation, und basiert auf einer mehrsprachig und interdisziplinär ausgerichteten Sprachenbedarfsanalyse an der Turku School of Economics (TSE) in Finnland. Konkret wird die faktische Mehrsprachigkeit in der internationalen Geschäftskommunikation aus didaktischer Perspektive beleuchtet. Basierend auf der Sprachenbedarfsanalyse an der TSE wird davon ausgegangen, dass effiziente mehrsprachige Kommunikation in international agierenden Unternehmen durch verschiedene plurilinguale Aktivitäten ermöglicht wird. Dazu gehören die abwechselnde Nutzung einer Anzahl von Sprachen (Sprachenwechsel und Codeswitching), funktionales Übersetzen zwischen Sprachen (Sprachmitteln) und die Nutzung vorhandener Sprachenkenntnisse für das Verstehen zuvor nicht gelernter Sprachen (Transfer); diese bilden den Kern des Begriffs plurilinguale Kompetenz. Der Begriff ist ausgerichtet auf die Lehr-Lernbedingungen in der Wirtschaftsausbildung.

Title of Book: Darmstädter Vielfalt in der Linguistik. 10 Jahre Fachgebiet Sprachwissenschaft – Mehrsprachigkeit
Place of Publication: Baltmannsweiler
Publisher: Schneider Verlag Hohengehren
Uncontrolled Keywords: Mehrsprachigkeit; Mehrsprachigkeitskompetenz
Divisions: 02 Department of History and Social Science
02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft
02 Department of History and Social Science > Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft > Sprachwissenschaft - Mehrsprachigkeit
Date Deposited: 15 Aug 2018 08:35
Alternative Abstract:
Alternative abstract Language

Tässä artikkelissa tarkastellaan kahta käsitettä, joiden avulla kuvaillaan monikielistä viestintätaitoa monikielisyysdidaktiikassa. Aluksi arvioidaan multi-competence käsitteen määritelmää, käyttöä ja tarkoituksenmukaisuutta vieraiden kielten didaktiikassa. Sen jälkeen tarkastellaan plurilingvaalisen kompetenssin käsitettä. Plurilingvaalisen kompetenssin käsite perustuu soveltavan kielitieteen tutkimukseen ja Turun kauppakorkeakoulussa (TSE) tehtyyn kansainvälisen liikeviestinnän tutkimushankkeeseen, jonka perustana on monikielisen yritysviestinnän tarveanalyysi. Tarveanalyysin pohjalta voidaan todeta, että erilaiset plurilingvaaliset kielenkäyttötoiminnot mahdollistavat tehokkaan monikielisen yritysviestinnän kansainvälisissä yrityksissä. Tällaisia toimintoja ovat vuoroittainen eri kielten käyttö viestintätilanteissa (vaihtaminen kielestä toiseen ja codeswitching), funktionaalinen kääntäminen (viestin merkityksen välittäminen, tulkitseminen) ja olemassa olevan kielitaidon hyödyntäminen itselle vieraiden kielten ymmärtämisessä (transfer). Plurilingvaalinen kompetenssi muodostuu keskeisiltä osin näiden toimintojen käytöstä. Plurilingvaalisen kompetenssin käsite on kehitetty ja sitä sovelletaan Turun kauppakorkeakoulun liikeviestinnän opetuksessa.

UNSPECIFIED
Export:
Suche nach Titel in: TUfind oder in Google
Send an inquiry Send an inquiry

Options (only for editors)
Show editorial Details Show editorial Details