TU Darmstadt / ULB / TUbiblio

Philips Gebouw WB – Managementinstrumenten voor DHV

Arts, H. ; Luttikhuis, M. ; Groot, J. ; Pype, R. ; Müller, Nikolas D. ; Vulink, M. :
Philips Gebouw WB – Managementinstrumenten voor DHV.
Technische Universiteit Eindhoven (University of Technology), Stan Ackermans Institute (Hrsg.) , Eindhoven
[Report], (2005)

Kurzbeschreibung (Abstract)

Dit verslag is de neerslag van een onderzoek omtrent het WB-gebouw op de Philips High Tech Campus in Eindhoven. Dit onderzoek wordt gevoerd op vraag van en in overleg met het Advies- en Ingenieursbureau DHV (kantoor Eindhoven, afdeling Bouw en Industrie).Het doel van het onderzoek is het aandragen van managementinstrumenten als voorstel tot verbetering voor de afdeling projectmanagement van DHV met betrekking tot de diverse onderzoeksgebieden van het project gebouw WB. Het gevoerde onderzoek is opgedeeld in een drietal fasen. In de eerste fase wordt het proces- en projectverloop van het gebouw WB in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt een lijst van in het oog springende aspecten opgesteld. Tijdens de tweede onderzoeksperiode wordt aan de hand van literatuurstudies, interviews en het bestuderen van gelijkwaardige bedrijfsprocessen elders de diverse onderzoeksgebieden verder onderzocht. Ook wordt al een begin gemaakt met een analyse, diagnose en ontwerp van oplossingsrichtingen voor elk van de aandachtsgebieden. Het ontwerp van de oplossingsrichtingen wordt in de derde onderzoeksperiode voltooid in de vorm van managementinstrumenten. Deze instrumenten worden getoetst wat als basis dient voor conclusies en aanbevelingen. ResultaatHet resultaat van de eerste onderzoeksfase is een beeldvorming omtrent de projectorganistie rond gebouw WB. Kort wordt de geschiedenis en visie van het High Tech Campus Eindhoven en gebouw WB beschreven. Alle belangrijke partijen zijn in kaart gebracht alsmede de manier waarop deze georganiseerd zijn. Verder wordt nagegaan hoe kwaliteit, geld en tijd beheerst worden. De onderzoekvelden die uit deze analyse volgen zijn: bedrijfscultuur en managementstijl, gebruikersparticipatie, renovatie versus nieuwbouw, organisatiestructuur voor het ontwerpproces en tenslotte hoeveelhedenstaten.

Typ des Eintrags: Report
Erschienen: 2005
Autor(en): Arts, H. ; Luttikhuis, M. ; Groot, J. ; Pype, R. ; Müller, Nikolas D. ; Vulink, M.
Titel: Philips Gebouw WB – Managementinstrumenten voor DHV
Sprache: Holländisch
Kurzbeschreibung (Abstract):

Dit verslag is de neerslag van een onderzoek omtrent het WB-gebouw op de Philips High Tech Campus in Eindhoven. Dit onderzoek wordt gevoerd op vraag van en in overleg met het Advies- en Ingenieursbureau DHV (kantoor Eindhoven, afdeling Bouw en Industrie).Het doel van het onderzoek is het aandragen van managementinstrumenten als voorstel tot verbetering voor de afdeling projectmanagement van DHV met betrekking tot de diverse onderzoeksgebieden van het project gebouw WB. Het gevoerde onderzoek is opgedeeld in een drietal fasen. In de eerste fase wordt het proces- en projectverloop van het gebouw WB in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisatie wordt een lijst van in het oog springende aspecten opgesteld. Tijdens de tweede onderzoeksperiode wordt aan de hand van literatuurstudies, interviews en het bestuderen van gelijkwaardige bedrijfsprocessen elders de diverse onderzoeksgebieden verder onderzocht. Ook wordt al een begin gemaakt met een analyse, diagnose en ontwerp van oplossingsrichtingen voor elk van de aandachtsgebieden. Het ontwerp van de oplossingsrichtingen wordt in de derde onderzoeksperiode voltooid in de vorm van managementinstrumenten. Deze instrumenten worden getoetst wat als basis dient voor conclusies en aanbevelingen. ResultaatHet resultaat van de eerste onderzoeksfase is een beeldvorming omtrent de projectorganistie rond gebouw WB. Kort wordt de geschiedenis en visie van het High Tech Campus Eindhoven en gebouw WB beschreven. Alle belangrijke partijen zijn in kaart gebracht alsmede de manier waarop deze georganiseerd zijn. Verder wordt nagegaan hoe kwaliteit, geld en tijd beheerst worden. De onderzoekvelden die uit deze analyse volgen zijn: bedrijfscultuur en managementstijl, gebruikersparticipatie, renovatie versus nieuwbouw, organisatiestructuur voor het ontwerpproces en tenslotte hoeveelhedenstaten.

Ort: Eindhoven
Verlag: Technische Universiteit Eindhoven (University of Technology), Stan Ackermans Institute (Hrsg.)
Fachbereich(e)/-gebiet(e): 01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete > Fachgebiet Immobilienwirtschaft und Baubetriebswirtschaftslehre
01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften
01 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften > Betriebswirtschaftliche Fachgebiete
Hinterlegungsdatum: 23 Sep 2009 14:52
Zusätzliche Informationen:

XI, 118 p.

ID-Nummer: ISBN 90-444-0497-0
Export:

Optionen (nur für Redakteure)

Eintrag anzeigen Eintrag anzeigen